Go to Top

Behandelplan

Voor al onze patiënten stellen wij, indien dat aan de orde is, een behandelplan op. Hierbij hoort een kostenbegroting. Voor behandelingen boven EUR 150,- ontvangt u altijd een begroting. Wij verzoeken u deze voorafgaand aan uw behandeling getekend aan ons te retourneren.

Een plan op maat

Wij presenteren u een behandelplan dat erop is gericht uw mondgezondheid tot op hoge leeftijd te waarborgen. Door uw eigen wensen te uiten, kunnen we een plan op maat maken. Uiteraard kunnen er financiële belemmeringen zijn om een behandelplan ineens uit te laten voeren. In dat geval kan een plan in fasen worden gemaakt.