Go to Top

Vullen van tanden en kiezen

Vullen van tanden en kiezen

Als een gedeelte van uw tand verloren is gegaan of uw kies door tandbederf is beschadigd, dan kan de tandarts dit restaureren met een vulling. De vulling voorkomt verdere pijn en herstelt de functie.

Bij Kliniek Noordzee worden witte vullingen gemaakt van composiet. Dit is het sterkste materiaal van de drie soorten witte vullingen die er zijn. Composiet wordt gebruikt voor het vullen van gaatjes, het repareren van afgebroken tanden, het verfraaien van verkleurde tanden of tanden met een afwijkende vorm. Met composiet worden ook spleetjes tussen tanden opgevuld.

Facings op de voortanden

Wanneer u de stand, vorm of kleur van uw voortanden niet mooi vindt, is het mogelijk om facings te maken op uw voortanden. Deze zogenaamde “schildjes” worden gemaakt van composiet of porselein, waardoor de esthetiek van uw gebit aan uw wensen aangepast kan worden.

Voordat de tandarts begint met het vullen van een gaatje, bespreekt hij de behandeling met u. Vervolgens zal hij u vragen of u een verdoving wilt. Als u kiest voor een verdoving, moet de verdoving eerst een aantal minuten inwerken. Vervolgens boort de tandarts het aangetaste gedeelte weg. Nadat de kies schoon en droog is gemaakt, kan de kies worden gevuld.

Allereerst wordt gekeken welke kleur vulmateriaal het beste bij de tand of kies past. Er zijn zeer veel kleuren wit beschikbaar. Door combinatie van verschillende kleuren is het vrijwel altijd mogelijk de juiste kleur te verkrijgen.

Wanneer een vulling in een kies moet worden vervangen, dan wordt eerst de oude vulling verwijderd. Wordt een kies voor de eerste keer gevuld, dan wordt alleen het aangetaste deel van de kies weggeslepen. Als de vulling wordt aangebracht om een tand mooier te maken, hoeft niets of slechts zeer weinig van de tand of kies te worden weggeslepen.

Het droogleggen van het tandoppervlak

Om de vulling aan de tand of kies te laten plakken, moet het tandoppervlak droog zijn. Voor dit ‘droogleggen’ wordt meestal een rubber lapje (rubberdam) gebruikt. Deze rubberdam wordt over de te behandelen tand of kies getrokken. Ook kan het oppervlak droog gemaakt worden met een afzuiger en wattenrollen.

Voor composiet wordt de tand of kies eerst met een zuur voorbehandeld, waarna een hechtlaag wordt aangebracht, die met speciaal licht wordt uitgehard.

Het vulmateriaal wordt meestal in een aantal lagen op de tand of kies aangebracht. De witte vulling van composiet komt op de hechtlaag. Vervolgens wordt het composiet door belichting uitgehard.

Tot slot wordt het oppervlak van de vulling gepolijst. Op die manier wordt de vulling mooi glad en wordt een mooie aansluiting met de rest van de tand of kies verkregen.

Pijnklachten na het vullen van een tand of kies

Gedurende enkele weken na het vullen kunt u pijnklachten hebben. Dit komt doordat een tand of kies uit levend materiaal bestaat. Het boren in een tand of kies maakt in feite een tandbeenwond die enige tijd nodig heeft om te genezen. De klachten zullen in de loop van de tijd afnemen. Indien de klachten verergeren moet u contact opnemen met uw tandarts. Er kan dan namelijk sprake zijn van een ontsteking onder de vulling die gaat opspelen.