Go to Top

Klacht

Heeft u een klacht?

De meeste van onze patiënten zijn erg tevreden over onze dienstverlening. U waarschijnlijk ook. Toch kan het een keer voorkomen dat u vindt dat u verkeerd of onzorgvuldig bent geïnformeerd of behandeld.

Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet. Neemt u daarom contact met ons op! Wij nemen de tijd om uw klacht met u te bespreken en samen met u te werken aan een bevredigende oplossing.

Mocht u er met ons toch niet uitkomen, dan kunt u bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) terecht. Wij zijn namelijk aangesloten bij de KNMT-Klachtenregeling.