Go to Top

Implantaten

Wanneer u en tand of kies verliest kunt u voor implantaten kiezen

Wanneer een tand of kies verloren is gegaan, of wanneer het kaakbeen zoveel is geslonken dat de prothese los in uw mond zit, is het mogelijk om voor een implantaat te kiezen. Een implantaat is een soort kunstwortel, gemaakt van een lichaamsvriendelijk materiaal, dat in het kaakbeen zal worden aangebracht door de tandarts-implantoloog.

In principe kan bij iedere volwassene een implantaat worden geplaatst. Wel is voldoende kaakbot nodig om een implantaat te kunnen plaatsen. Waar te weinig bot aanwezig is, kan meestal met een extra behandeling nieuw bot worden geplaatst.

Wanneer u nog eigen tanden en kiezen heeft, is het verder van belang dat het tandvlees hieromheen gezond is. Als dit niet zo is moet daar eerst iets aan worden gedaan. Om erachter te komen of een implantaatoperatie ook bij u kan worden uitgevoerd, zal mondinspectie en analyse van röntgenfoto’s door de behandelaar moeten plaatsvinden.

Voorafgaand aan de behandeling worden er soms recepten aan u verstrekt voor geneesmiddelen die u vóór de operatie in huis moet hebben. Volg de instructies voor het innemen ervan nauwkeurig op.

Bloedverdunners

Indien u bloedverdunners gebruikt, zal het gebruik ervan in overleg met uw huisarts of specialist mogelijk tijdelijk moeten worden gestopt. Stop niet op eigen initiatief met uw bloedverdunners. Geef het van tevoren aan als u ergens allergisch voor bent.
Behandeling in drie stappen.

  • Eerst wordt het implantaat, onder plaatselijke verdoving, in het bot geplaatst.
  • Vervolgens wordt het weer met tandvlees bedekt. Een aantal maanden later, als het implantaat ingegroeid is in het bot, volgt de tweede stap. Daarbij wordt op het ingegroeide implantaat een stift geplaatst (abutment genoemd).
  • Na een aantal weken wordt op het abutment een kroon, brug of kunstgebit gezet.

Na de operatie

Na de operatie moet u, afhankelijk van de uitgebreidheid van de ingreep, rekening houden met enige zwelling en/of verkleuring van de slijmvliezen, wang en lippen. Deze verschijnselen zijn echter vaak van tijdelijke aard. Tegen de napijn krijgt u meestal medicijnen voorgeschreven. Als er overmatige bloeding, pijn, huiduitslag of een andere reden tot ongerustheid optreedt, neemt u dan contact met ons op.